De Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Doel van deze wet is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te laten werken. Van werkgevers wordt gevraagd en verwacht dat ze deze mensen aan de slag helpen. Samen zetten we ons in voor een inclusieve samenleving. 

 Voor burgers: 8 vragen en antwoorden over de Participatiewet