Vergunninghouders ondertekenen Participatieverklaring

05-12-2017 12:14

De afgelopen jaren zijn er veel vluchtelingen naar Nederland gekomen. Ook in ’s-Hertogenbosch zijn zo’n 300 vergunninghouders komen wonen. We vinden het belangrijk dat zij goed de weg weten te vinden in onze samenleving.

Daarom hebben wij deze groep vergunninghouders een traject aangeboden waarin we hen daarbij helpen. Dat traject is 4 december afgerond met een participatieverklaring. Vandaag tekenden 55 vergunninghouders deze verklaring.

Wethouder van Olden: “Ik verwelkom graag deze groep nieuwe Nederlanders. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in onze gemeente. En dat iedereen mee kan in onze samenleving. Deze ondertekening is een bijzonder moment. Want deze mensen laten zien dat ze Nederlands willen leren en mee willen doen."

Veel van de vergunninghouders namen iemand mee naar dit speciale moment. Ook vrijwilligers van Vluchtelingenwerk waren bij de ondertekening aanwezig.

Participatieverklaringtraject
Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse waarden en de ondertekening van de verklaring. Gemeenten laten nieuwe Nederlanders kennis maken met de rechten en plichten en de waarden van de Nederlandse samenleving. Het participatieverklaringstraject is vanaf september 2017 opgegaan in het project Bossche sferen. Vluchtelingenwerk levert daar ook een bijdrage aan.