Soepelere overgang van uitkering naar werk

15-05-2019 10:13

Mensen vinden het vaak spannend om de stap vanuit een uitkering naar werk te zetten. Zij ervaren drempels en verlaten hun ‘veilige’ situatie liever niet. En mensen zijn bang dat zij niet kunnen terugvallen op hun uitkering als werken toch niet lukt. Staatssecretaris Van Ark stuurde een brief naar de Tweede Kamer. Daarin schreef zij haar wens om ‘simpel switchen’ van uitkering naar werk (en terug) mogelijk te maken. Wij hebben gaan deze uitdaging aan. Op 1 september 2019 starten we met de pilot Financiële nazorg.

Inkomenszekerheid
Wethouder Huib Van Olden: “In ’s-Hertogenbosch onderstrepen we de wens van de staatssecretaris. En we gaan er snel mee aan de slag. We willen meer inwoners met een uitkering aan een baan helpen. En zien dat de drempel om die stap te zetten soms te hoog is. Juist dan is het belangrijk om inkomenszekerheid en veiligheid te geven. Samen met Weener XL gaan we de uitdaging aan de drempel te verlagen. Met Simpel Switchen kunnen we ook een mogelijke armoedeval voorkomen.”

Mensen zijn bang dat zij niet meer op hun uitkering kunnen terugvallen als hun baan ophoudt. Maar er is ook vaak onduidelijkheid over betaalmomenten en hoogte van de verschillende inkomensbronnen. Dit zijn bijvoorbeeld toeslagen, inkomsten uit werk, uitkering, alimentatie. Dit geldt vooral voor klanten die al wat langer in de uitkering zitten. En mensen met schulden. Goede informatie over wat het voor het inkomen betekent als je vanuit de uitkering gaat werken is er vaak niet.

Met de pilot willen we mensen zoveel mogelijk inkomenszekerheid geven op het moment dat ze van een uitkering naar werk gaan. Vanuit de gedachte van ‘simpel switchen’ hoort hier ook het omgekeerde bij. Het ondersteunen van de weg terug naar de uitkering, als het betaalde werk onverwacht ophoudt. We werken dan nauw samen met de klant. De zekerheid van een inkomen en een soepel verloop van het proces staan voorop. De klant die gaat werken heeft straks meer inzicht in zijn financiële situatie. En maakt goed gebruik van de ondersteuning die er voor hem is. Mensen die zich durven te ontwikkelen voelen zich veilig genoeg om de stappen te maken die nodig zijn.

Aanpak pilot
We weten wat we willen bereiken, maar we weten nog niet precies welke aanpak daarbij hoort. Tijdens de pilot beoordelen we welke (combinaties van) instrumenten en processen succesvol zijn. We inventariseren eerst welke instrumenten en voorzieningen we nu voor klanten hebben. En we kijken naar de landelijke ontwikkelingen. Uiteindelijk willen we komen tot een aanpak en een proces. De pilot duurt tot en met 31 december 2020.