Ruimte pakken binnen de Pwet

10-06-2021 11:34

Het College van B&W stemde dinsdag 1 juni jl. in met een versoepelde uitvoering van de Participatiewet. Bijgaand een infographic waarin wij u laten zien hoe wij met vertrouwen ruimte pakken binnen de Participatiewet.

'Denken en doen, vanuit een basis van vertrouwen' (PDF)