Kom in actie tegen laaggeletterdheid

09-09-2020 14:18

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft ongeveer 1 op de 8 volwassenen moeite met lezen, schrijven of digitale vaardigheden. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen.

Van maandag 7 tot en met zondag 13 september organiseert Stichting Lezen & Schrijven daarom de Week van Lezen en Schrijven (voorheen Week van de Alfabetisering). Ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn verschillende activiteiten georganiseerd.

Morgen donderdag 10 september opent een nieuw DigiTAALpunt in Noord. Wijkbewoners kunnen er terecht als ze beter willen worden in lezen, schrijven, rekenen en het omgaan met computer, tablet of smartphone. Dus harstikke handig in deze digitale tijd. DigiTAALpunt Noord vindt u in BBS Hambaken, Het Wielsem 1, ’s-Hertogenbosch. Open op: dinsdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. Kijk voor meer informatie over laaggeletterdheid op de website van het Bossche Taalnetwerk (www.hetbosschetaalnetwerk.nl) of de gemeente (www.s-hertogenbosch.nl/taalondersteuning).