Diploma's bij Schoolfrist project

03-07-2019 10:59

De dertig deelnemers aan het Schoolfirst project hebben hun diploma onlangs in ontvangst mogen nemen op het Koning Willem I Collega van 's-Hertogenbosch. Allen zijn geslaagd voor MBO niveau 1; een entreeopleiding. Ongeveer de helft van de groep start met niveau 2 of hoger. De andere helft is doorgestroomd naar werk.

Schoolfirst is een project van Weener XL speciaal voor nieuwkomers. We helpen hen met taal en basisvaardigheden op weg om succesvol uit te stromen naar werk of een opleiding.

Projectleider Tom: “Met deze diploma zijn de studenten een stap dichterbij om hun dromen waar te maken. Sommigen moesten qua opleidingsniveau, vergeleken met het land van herkomst, een stap terug zetten, maar hebben dit toch gedaan. Deze basiskennis is nodig om juist die volgende stap te kunnen maken. Dit traject helpt mensen verder met onze taal en ons onderwijssysteem.“ 

Werkconsulent Layla is ook trots op deze groep: “In deze groep zaten bijvoorbeeld moeders die hun kinderen naar het kinderdagverblijf brachten om deze opleiding te kunnen volgen. In het begin was dit echt wennen voor hen. Maar daarna vonden ze het juist fijn om te leren en andere verhalen te horen."

"Of het verhaal van Mohammed, een jongen met gehoorproblemen. Hij wilde stagelopen bij een naaiatelier, het werk wat hij in Syrië deed, maar dit lukte niet. Nu start hij met een modeopleiding op het MBO. Hij kon terecht bij een kringloopwinkel en dat deed hij zo goed dat hij nu een vakantiebaan heeft."

We wensen iedereen veel succes met het zetten van de volgende stap in hun loopbaan!