Parttime ondernemerschap

De insteek van de regeling parttime ondernemerschap (afgekort PTO) is volledige uitstroom. Naar een baan, een onderneming of een combinatie van beide. De regeling is reïntegratie-dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden. Weener XL biedt advies en begeleiding op maat voor de parttime ondernemer en geeft onder andere workshops op het gebied van marketing, boekhouding en belasting. 

Parttime ondernemen iets voor u?

Ziet u mogelijkheden om als ZZP’er opdrachten binnen te halen? Eventueel aangevuld met een gedeeltelijke uitkering? Bespreek uw plannen dan met uw werkconsulent en kijk wat er mogelijk is. Want als parttime ZZP’er worden uw kansen op de arbeidsmarkt groter en het is goed voor uw netwerk. U moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • U kunt uw beroep zelfstandig uitvoeren zonder personeel.
 • U heeft beschikking over een ruimte waar u uw beroep kunt uitoefenen.
 • U bent op de hoogte van de eisen die de gemeente stelt aan een bedrijf aan huis.
 • U bent in het bezit van alle benodigde papieren/vergunningen om uw beroep uit te mogen oefenen.
 • U bent in staat en bereid om investeringen, om uw beroep uit te oefenen, zelf te doen.
 • U bent in staat om een boekhouding bij te houden.
 • U kunt zelfstandig uw parttime bedrijf opstarten en aansturen.
 • U steekt niet meer dan 1225 uur per jaar in uw bedrijf (urencriterium belastingdienst).
 • U houdt zich aan de sollicitatieplicht.


U wilt graag parttime ondernemen, maar u voldoet niet aan alle voorwaarden? Bespreek dit met uw werkconsulent.

Aftrek van kosten binnen parttime ondernemen is beperkt mogelijk. Uw werkconsulent kan u daar meer over vertellen. 

De regeling is niet bedoeld als u:

 • Fulltime wilt ondernemen.
 • Een bedrijfsruimte of winkel wilt huren.
 • Zich niet beschikbaar stelt voor werk naast het parttime ondernemen. 


Als u aan de voorwaarden voldoet regelt uw werkconsulent een afspraak met de consulent parttime ondernemerschap. Deze kan beoordelen of u kunt starten met de regeling. Samen maakt u afspraken over uw sollicitatieverplichtingen in combinatie met het ondernemen.