Individuele studietoeslag

Ben je 18 jaar of ouder, volg je een opleiding, maar kun je door een beperking niet het minimumloon verdienen? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag. De individuele studietoeslag kun je aanvragen in de gemeente waar je woont. Woon je in ’s-Hertogenbosch dan is de onderstaande informatie belangrijk voor je.

De voorwaarden voor een aanvraag van de individuele studietoeslag:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je hebt recht op studiefinanciering / WTOS. Je staat ingeschreven voor een erkende opleiding en maakt aanspraak op studiefinanciering, of je kunt aanspraak maken op een DUO lening.
  • Er is/wordt vastgesteld dat je, door een arbeidshandicap, niet in staat bent tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden hebt om te werken.
  • Je hebt geen eigen vermogen boven de vermogensgrens. Dit is vanaf 1 januari 2019 € 6.120 voor een alleenstaande, € 12.240 voor een echtpaar (aldus artikel 34 Participatiewet).
  • Je woont in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
  • Je ontvangt geen toeslag of uitkering van het UWV.


Tips:

  • Neem gerust iemand mee wanneer je naar Weener XL gaat om informatie in te winnen over de individuele studietoeslag.

Weener XL werkt op afspraak. Neem contact op met het Gemeentelijk Contact Centrum om een afspraak in te plannen.


Aanvullende informatie m.b.t. het aanvragen van de individuele studietoeslag:
Definitie individuele studietoeslag:
De individuele studietoeslag is een inkomensondersteunende maatregel in de vorm van bijzondere bijstand. De maatregel komt voort uit de Participatiewet en is er voor studenten van 18 jaar en ouder bij wie is vastgesteld dat ze het minimumloon niet kunnen verdienen. Deze studenten hebben wel mogelijkheden om te werken. De individuele studietoeslag hoeft niet te worden besteed aan specifieke kosten.

Voorwaarden:
Recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag is dat je studeert, minimaal 18 jaar oud bent en geen vermogen hebt. Daarnaast heb je recht op studiefinanciering op grond van de WSF 2000 (wet studiefinanciering) of op een tegemoetkoming op grond van de WTOS (wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten). Als je studiefinanciering ontvangt, heb je geen recht op algemene bijstand, maar je kunt wel individuele studietoeslag aanvragen.

Niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon:
Ook geldt als voorwaarde dat is vastgesteld dat je met een volledige baan niet in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel mogelijkheden hebt om te werken. Sta je in het doelgroepenregister en heb je recht op studiefinanciering? Dan kun je mogelijk ook in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag.