Voor werk en inkomen

Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij zijn er voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden een totaalpakket waarbij passend werk en participatie voorop staan. We voorzien in (aanvullend) inkomen als u daar recht op hebt.

Weener XL is er voor iedereen die valt onder de Participatiewet en/of de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). We bieden begeleiding, ondersteuning en duidelijkheid bij het vinden van werk en het aanvragen van een uitkering.