Hulp op weg naar inkomen

Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken. Ondanks uw inspanningen om werk te vinden, kan het gebeuren dat u (tijdelijk) uw boodschappen of huur niet meer kunt betalen. Weener XL biedt houvast. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is op het gebied van werk en uitkering.

Weener XL is er voor iedereen die valt onder de Participatiewet en/of de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). We bieden begeleiding, ondersteuning en duidelijkheid bij het vinden van werk en het aanvragen van een uitkering.