Vragen op personeelsgebied? 

Werkgevers en organisaties
Neem contact op met het 
Werkgeversserviceteam

Werk uitbesteden?
Neem contact op

Vragen over werk of inkomen?

Klanten Weener XL
en inwoners uit 's-Hertogenbosch
Bel het Gemeentelijk Contact Centrum
(073) 615 51 55 

Doof, slechthorend of spraakbeperkt? Bel met een teletolk