RA Infra: “De nieuwbouw wordt een veilige omgeving voor alle betrokkenen”

Advies- en ingenieursbureau RA infra levert al ruim 20 jaar maatwerkoplossingen op het gebied van grond-, water- en wegenbouw. Het bedrijf kent drie vestigingen. Vanuit het kantoor aan de Baarzenstraat in Vught zijn ze betrokken bij ‘het project Weener XL’. Vestigingsmanager Jakob Baalman vertelt over de rol die RA Infra heeft bij de ontwikkeling van het nieuwe kantoorpand voor Weener XL.

Jorn Janssen, Max Potkamp, Marco Goedhart en Jakob Baalman

Wat is jullie rol binnen het ontwerpteam?

“RA Infra richt zich op de in te richten buitenruimte. In de stadia van het Voorontwerp en het Definitief Ontwerp was onze rol binnen het ontwerpteam nog wat beperkter. Het betrof vooral een toetsende rol voor de in te richten buitenruimte en een adviesrol voor de ondergrondse voorzieningen. Bij dit laatste valt te denken aan riolering/waterberging, benodigd grondwerk en afstemming over kabels en leidingen.”

“Na goedkeuring van het Definitief Ontwerp, nemen wij het stokje over van MTD Landschapsarchitecten. Het Definitief Ontwerp vertalen wij in een maatvast en goed uitvoerbaar plan. Dit plan, inclusief de benodigde profielen en details, dient als basis voor de aanleg en uitvoering. Aan de hand van het plan stellen we een bestek op. In dit bestek staat precies beschreven hoe de in te richten buitenruimte zowel boven- als ondergronds ingericht moet worden en welke materialen moeten worden toegepast. Bij het opstellen van het plan hebben wij oog voor het toekomstig gebruik en houden we sterk rekening met duurzaamheid en milieu. In deze fase stellen we de contractdocumenten op waarmee de aannemer kan worden gecontracteerd.”

Waarom RA Infra?

“Weinig dingen zijn zo bepalend als veranderingen in de infrastructuur. Of het nu gaat om een parkeerplaats, een ontsluitingsweg of een nieuwe wijk- of bedrijfsterreininrichting: de belangen zijn groot en dat stelt hoge eisen aan het ontwerp en bestek. Dat vraagt om oog voor detail, om oprechte betrokkenheid, om passie voor wat je doet. En dat is precies wat RA infra eigen maakt: een hecht team van specialisten die vooral plezier hebben in hun vak. Direct betrokkenen bij het project Weener XL vanuit onze organisatie zijn: Jorn Janssen (ontwerp / opstellen bestek), Max Potkamp (tekenwerk), Marco Goedhart (vervangend projectleider) en ikzelf als projectleider. Vanzelfsprekend houden onze adviseurs rekening met alle geldende richtlijnen en normen. Weener XL is straks niet alleen verzekerd van kwalitatief goed werk maar ook van een veilige (werk)omgeving voor alle betrokkenen.”

Wat is jouw persoonlijke motivatie?

“Mijn eigen motivatie waarom ik dit werk graag doe? Dat zit ‘m vooral in het feit dat ik het meedenken over en meewerken aan vraagstukken die de buitenruimte een stuk beter maken leuk vind om te doen. Zodra de plannen gerealiseerd en zichtbaar zijn in de praktijk, is dat wel de kers op de taart waar ik blij van word. Bij een project als de ontwikkeling van de nieuwbouw voor Weener XL komt zowel binnen als buiten bijeen. Dat geeft altijd uitdagingen die vaak geen standaard oplossing kennen. Bij dergelijke opgaven voel ik me als een vis in ’t water. Daarbij zien we bij dit project voor wie we het doen. We zijn vaak aanwezig in het bestaande gebouw van Weener. Hierdoor voelen we de verbinding met het project en de mensen waarvoor we het doen. Dit maakt het project heel bijzonder.”