De nieuwe Wet Inburgering: dit gaat er veranderen

Het is bijna zover. Over een maand treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De verantwoordelijkheid voor de inburgering ligt dan niet meer bij de inburgeraar zelf. Vanaf dat moment ligt de regie bij de gemeente. Het betekent dat we ons als gemeente meer gaan bezighouden met de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. De nieuwe wet moet bijdragen aan een betere integratie van inburgeraars. Zij moeten zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving en zo snel mogelijk werk vinden.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2022 kunnen Bossche inburgeraars rekenen op nog meer ondersteuning vanuit de gemeente. Statushouders krijgen meer begeleiding en een traject op maat. We maken een zogenaamd persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Door middel van een uitgebreid intakegesprek gaan we gezinsmigranten begeleiden. We geven hen advies over de te volgen leerroute en over mogelijk passend onderwijs.

Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden. Ze kunnen dan sneller deelnemen aan de samenleving en hebben betere kansen op de arbeidsmarkt. De gemeente krijgt een belangrijke verbindende rol tussen de inburgeraar en regionale partijen. Deze partijen zijn de regionale arbeidsmarkt, het onderwijs, wonen en welzijn.

Veel vertrouwen in de uitvoering van de wet

“We hebben veel vertrouwen in de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Het is iets wat de hele samenleving aangaat. Het is niet alleen goed voor de stad, maar ook voor de nieuwkomers. Doordat we intensiever en meer persoonlijk contact hebben met de inburgeraar, kunnen we maatwerk bieden. We willen hen op 1 januari de steun en begeleiding geven die ze nodig hebben én verdienen. Samen met onze partners werken wij hier heel hard aan.” Aldus Asya van Wamel, beleidsmedewerker Inburgering bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Inburgeren via 3 nieuwe leerroutes

Binnen de nieuwe inburgeringswet moeten vluchtelingen de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau leren. Er komen 3 nieuwe leerroutes om in te burgeren. De B1-route (een route voor taal en (vrijwilligers)werk), de Onderwijsroute (een route voor jongeren) en de Z-route (een zelfredzaamheidsroute voor wie route 1 en route 2 niet haalbaar zijn).

Betere dienstverlening

Asya van Wamel: “We ondersteunen de inburgeraars en bereiden hen zo goed mogelijk voor op het meedoen in de Nederlandse samenleving. We willen alles soepel laten verlopen en hebben duidelijk voor ogen hoe we dit gaan vertalen in de werkprocessen. Onze medewerkers zijn op de hoogte van alle onderdelen van de nieuwe wet en kunnen deze toepassen. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de praktische uitwerking van de nieuwe Wet Inburgering.”