Dirk is Parkeercontroleur

De van origine uit Den Haag afkomstige Dirk is opgeleid tot hovenier. Omdat zwaar tillen niet meer ging, vanwege een heftig auto ongeluk, werkte hij jarenlang met veel plezier in de (object)beveiliging. Onder andere met een getrainde Mechelse herder. De liefde bracht hem naar 's-Hertogenbosch. Nu werkt hij als toezichthouder voor onze stad. En binnenkort als handhaver. Hij is blij met deze kans.

Vacature via de WXL app
Vanwege een lastige privé-situatie deed hij een beroep op de dienstverlening van Weener XL. Hij downloadde de WXL app en zag een vacature voor het project Samen voor Veiling voorbij komen. Dit project van WXL in samenwerking met Stadstoezicht is een traject waarbij je eerst werkervaring opdoet. Bij goed welbevinden van beide kanten ontstaat de mogelijkheid van opleiden tot BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar). Binnenkort stroomt Dirk door naar de parkeerdienst.

Dankbaar
Dirk: “Dankzij Werkpartners en de tijd die mijn leidinggevende en werkconsulent zich hebben ingezet voor mij, heb ik mijn BOA getuigschrift mogen halen. Ik ben daar zeer dankbaar voor. Zij hebben mij de kans gegeven, zodat ik weer in het normale arbeidsproces terecht kan komen. Dirk voelt zich zeer betrokken bij zijn werk en het naleven van de wet. Op de vraag of hij zich wel eens onheus bejegend voelt, omdat parkeercontroleurs niet altijd goed ontvangen worden als ze boetes uitdelen: “Als iedereen zich aan de regels houdt, hoeven Parkeercontroleurs ook geen boetes uit te delen.” 


“Ik probeer tijdens mijn werk zo goed mogelijk toe te lichten aan burgers waarom ik in actie moet komen. Het is belangrijk om vriendelijk te zijn, begrip te tonen en bewustwording te creëren. Dat hoeft niet met machtsvertoon. Ik maak me ook niet zo snel druk. Dus dat helpt mocht er een gespannen situatie ontstaan.”

We wensen Dirk veel plezier en succes tijdens zijn verder loopbaan!