Betalen naar realisatie

Inmiddels zijn de meesten van jullie goed en wel terug van vakantie. Ik hoop dat je het fijn gehad hebt. Dat je even hebt kunnen genieten. Ook al viel het zomerweer in Nederland wat tegen. September is de maand waarin we weer nieuwe plannen maken. Laten we met een frisse start het jaar verder voortzetten. Ik heb er zin in!

We zijn in de afrondende fase met de aanneemovereenkomst voor de uitvoering van de nieuwbouw. Naar verwachting vindt de oplevering eind 2022 plaats.

Wat mooi is om te vertellen, is dat onze aanpak verder reikt dan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er wordt vanuit WXL flink gelobbyd om ervoor te zorgen dat er meer budget en aandacht komt voor de begeleiding van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Te veel onbenut arbeidspotentieel
Naast inzet op mensen die vallen binnen de Participatiewet – diegenen met een bijstandsuitkering - is er nog een grote groep mensen in Nederland waarbij we het arbeidspotentieel te veel onbenut laten. Mensen die sinds het stopzetten van de SW en Wajong buiten de boot zijn gevallen. Mensen die we vanuit sociaal en economisch perspectief zouden moeten ondersteunen. We maken ons hier landelijk hard voor en dit levert ook daadwerkelijk iets op.

Loonkostensubsidie
We hebben ervoor gezorgd dat gemeenten meer betaald krijgen naar realisatie. Onder andere met loonkostensubsidie. Zodat de gemeenten die mensen daadwerkelijk aan het werk krijgen, onder aan de streep geen geld meer tekort komen. Want dat is de wereld op zijn kop. Als het nieuwe kabinet hetzelfde doet voor de begeleidingsvergoeding, dan zijn we op weg naar een goed werkend systeem.

Daar doen we het met zijn allen voor!

Sjoerd van het Erve, directeur WXL