Facturatievoorwaarden

Heeft u een leveringsrelatie met de Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Weener XL werk & inkomen? Om extra werk te voorkomen en de facturen sneller te kunnen verwerken hebben we hieronder een aantal zaken op een rijtje gezet.

Factuurformaat en -adres:
Bij de aanlevering van facturen kunt u kiezen uit óf een analoge factuur óf een factuur in pdf-formaat.

• Analoog:
Stuur alle pagina’s van de factuur in één envelop naar:
Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Weener XL werk & inkomen
Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

• In pdf-formaat: Als u kiest voor een digitale factuur kunt u de factuur mailen naar: facturen@s-hertogenbosch.nl Voorwaarde is dan wel dat de factuur en de eventuele bijlage(n) één pdf-bestand zijn.

Herinneringen kunt u mailen naar cfa@s-hertogenbosch.nl.

Factuurvereisten:
a) Vermeld altijd de contactpersoon of de afdeling.
b) Als bij de opdrachtverlening een orderbon of opdrachtbrief gegeven is, moet deze worden toegevoegd bij de factuur.
c) Facturen moeten voldoen aan de wettelijke factuurvereisten (zie bijlage).

Wij verwerken uw factuur binnen 30 dagen als voldaan is aan factuurvereiste a) en/of b). Indien de factuur niet voldoet aan factuurvereiste c), zal de factuur retour verzonden worden.

De afdeling Centrale Financiële Administratie is bereikbaar per telefoon (073-6159872) of per mail cfa@s-hertogenbosch.nl

Factuurvereisten van de belastingdienst:
U vermeldt op uw facturen altijd minimaal de volgende basisgegevens:
• uw naam, adres en btw-nummer
• uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
• een uniek volgnummer
• de datum waarop de factuur gemaakt is
• de naam en het adres van uw afnemer
• de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
• het aantal geleverde goederen of diensten • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
• het btw-tarief dat u in rekening brengt
• het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
• het btw-bedrag

Basisgegevens gemeente ’s-Hertogenbosch:
Bankrekeningnummer: 28.50.39.210
IBAN NL49BNGH0285039210
Swift Code BNGHNL2G BTW nummer: NL00.17.09.124.B.01
KvK nummer: 17278704 0002
Standaardbetaaltermijn 30 dagen